f
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
1 แขวงทางหลวงมหาสารคาม วัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ 28/04/2563 236,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
2 แขวงทางหลวงมหาสารคาม จ้างเหมาตัดหญ้าสองข้างทาง จำนวน 2 แห่ง 22/04/2563 94,923.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
3 แขวงทางหลวงมหาสารคาม วัสดุจราจร จำนวน 1 รายการ 22/04/2563 496,400.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
4 แขวงทางหลวงมหาสารคาม วัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ 22/04/2563 76,225.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
5 แขวงทางหลวงมหาสารคาม วัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ 21/04/2563 32,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
6 แขวงทางหลวงมหาสารคาม ผลการขายทอดตลาดพัสดุชำรุด (เศษเหล็ก) งานนอกเงินทุน จำนวน 1 รายการ 21/04/2563 645.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
7 แขวงทางหลวงมหาสารคาม ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการยกระดับมาตรฐานและเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 2040 ตอนควบคุม 0101 ตอน มหาสารคาม-วาปีปทุม ระหว่าง กม.21+120-กม.23+620 (LT.,RT.) 21/04/2563 50,000,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
8 แขวงทางหลวงมหาสารคาม วัสดุจราจร จำนวน 6 รายการ 21/04/2563 50,476.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
9 แขวงทางหลวงมหาสารคาม วัสดุไฟฟ้า จำนวน 11 รายการ 21/04/2563 69,200.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
10 แขวงทางหลวงมหาสารคาม ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการยกระดับมาตรฐานและเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 2381 ตอนควบคุม 0100 ตอน นาเชือก-โพธิ์ทอง ระหว่าง กม.27+503-กม.30+003 (LT.,RT.) 24/04/2563 50,000,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
11 แขวงทางหลวงมหาสารคาม ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการยกระดับมาตรฐานและเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 2040 ตอนควบคุม 0102 ตอน วาปีปทุม-พยัคฆภูมิพิสัย ระหว่าง กม.43+580-กม.46+080 (LT.,RT.) 24/04/2563 50,000,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
12 แขวงทางหลวงมหาสารคาม ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการยกระดับมาตรฐานและเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 2045 ตอนควบคุม 0200 ตอน หนองคูโคก-วาปีปทุม ระหว่าง กม.20+200-กม.22+200 (LT.,RT.) 24/04/2563 40,000,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
13 แขวงทางหลวงมหาสารคาม ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการยกระดับมาตรฐานและเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 2040 ตอนควบคุม 0101 ตอน มหาสารคาม-วาปีปทุม ระหว่าง กม.21+120-กม.23+620 (LT.,RT.) 27/04/2563 50,000,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
14 แขวงทางหลวงมหาสารคาม จ้างเหมาปรับปรุงทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 208 ตอน หนองสระพัง-มหาสารคาม ตอน 4 ระหว่าง กม.32+988 - กม.33+672 17/04/2563 450,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
15 แขวงทางหลวงมหาสารคาม วัสดุจราจร จำนวน 2 รายการ 17/04/2563 97,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
แสดง 1 ถึง 15 จาก 634 รายการ