f
title
แขวงทางหลวงมหาสารคาม
MAHASARAKHAM HIGHWAY DISTRICT
วิสัยทัศน์ : พัฒนางานทางให้เป็นเลิศ เพื่อเชื่อมโยงการคมนาคมขนส่งสู่อาเซียน
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
1 แขวงทางหลวงมหาสารคาม โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน รหัสงาน 11100 กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงผ่านย่านชุมชน งานก่อสร้างทางหลวงผ่านย่านชุมชน ทางหลวงหมายเลข 2367 ตอนควบคุม 0100 ตอน มหาสารคาม-บ้านม่วง ระหว่าง กม.2+142-กม.2+570 (LT,RT) ปริมาณงาน 1 แห่ง 23/09/2565 20,000,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
2 แขวงทางหลวงมหาสารคาม โครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข 202 ตอนควบคุม 0400 ตอน ลำพังซู-ห้วยลำเตา ระหว่าง กม.138+500-กม.138+611,กม.147+667-กม.148+230 (LT.,RT.) ปริมาณงาน 1 แห่ง (0.674 กม.) 20/09/2565 15,000,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
3 แขวงทางหลวงมหาสารคาม งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 219 ตอนควบคุม 0101 ตอน บรบือ-ยางสีสุราช ตอน 3 ระหว่าง กม.41+000-กม.41+999 (LT.,RT.) ปริมาณงาน 8,991.00 ตร.ม. 21/09/2565 9,500,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
4 แขวงทางหลวงมหาสารคาม งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 219 ตอนควบคุม 0101 ตอน บรบือ- ยางสีสุราช ตอน 2 ระหว่าง กม.25+437 - กม.26+676 (LT.,RT.) ปริมาณงาน 11,151.00 ตร.ม. 20/09/2565 11,500,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
5 แขวงทางหลวงมหาสารคาม งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 2063 ตอนควบคุม 0100 ตอน บรบือ-โคกสี ตอน 3 ระหว่าง กม.3+505 - กม.4+534 (LT.,RT.) ปริมาณงาน 9,261.00 ตร.ม. 21/09/2565 9,500,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
6 แขวงทางหลวงมหาสารคาม งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 2063 ตอนควบคุม 0100 ตอน บรบือ-โคกสี ตอน 2 ระหว่าง กม.26+124 - กม.27+141 (LT.,RT.) ปริมาณงาน 9,153.00 ตร.ม. 22/09/2565 9,500,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
7 แขวงทางหลวงมหาสารคาม งานฟื้นฟูทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 2322 ตอนควบคุม 0102 ตอน โกสุมพิสัย-โคกสูง ระหว่าง กม.25+507-กม.25+825 (LT.RT) ปริมาณงาน 1 แห่ง 23/09/2565 1,200,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
8 แขวงทางหลวงมหาสารคาม โครงการก่อสร้างจุดพักรถเพื่อยกมาตรฐานงานทาง ประจำปี 2566 รหัสงาน 28006 ค่าก่อสร้างที่พักริมทาง ทางหลวงหมายเลข 202 ตอนควบคุม 0400 ตอน ลำพังซู-ห้วยลำเตา ตอน 1 ที่ กม.129+750 (RT.) ปริมาณงาน 1 แห่ง 12/09/2565 10,000,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
9 แขวงทางหลวงมหาสารคาม จ้างเหมาซ่อมแซมเสาไฟฟ้าแสงสว่างชนิดกิ่งเดี่ยว บนทางหลวงหมายเลข 2063 ตอน บรบือ - โคกสี ที่กม.4+677 (ด้านซ้ายทาง) (งานบูรณะทรัพย์สิน) ปริมาณงาน 1 แห่ง 21/09/2565 34,028.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
10 แขวงทางหลวงมหาสารคาม จ้างเหมาซ่อมแซมเสาไฟฟ้าแสงสว่างชนิดกิ่งเดี่ยว บนทางหลวงหมายเลข 23 ตอน หนองจิก - ห้วยแอ่ง ที่กม.64+495 (ด้านขวาทาง) (งานบูรณะทรัพย์สิน) ปริมาณงาน 1 แห่ง 21/09/2565 30,048.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
11 แขวงทางหลวงมหาสารคาม จ้างเหมาซ่อมแซมทรัพย์สินที่ได้รับความเสียหายจากอุบัติเหตุ บนทางหลวงหมายเลข 2040 ตอน มหาสารคาม - วาปีปทุม ที่กม.37+275 (เกาะกลางถนน) (งานบูรณะทรัพย์สิน) ปริมาณงาน 1 แห่ง 21/09/2565 12,850.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
12 แขวงทางหลวงมหาสารคาม ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 20 รายการ 21/09/2565 48,075.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
13 แขวงทางหลวงมหาสารคาม ซื้อปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ ประเภท 1(มอก.15 เล่ม1-2555) จำนวน 90 ถุง 21/09/2565 16,650.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
14 แขวงทางหลวงมหาสารคาม จ้างเหมาซ่อมแซมเสาไฟฟ้าแสงสว่างชนิดกิ่งคู่ บนทางหลวงหมายเลข 2040 ตอบควบคุม 0102 ตอน วาปีปทุม - พยัคฆภูมิพิสัย ที่กม.41+300 (เกาะกลาง) ปริมาณงาน 1 แห่ง (งานบูรณะทรัพย์สิน) 16/09/2565 18,571.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
15 แขวงทางหลวงมหาสารคาม จ้างเหมาซ่อมแซมเสาไฟฟ้าแสงสว่างชนิดกิ่งเดี่ยว บนทางหลวงหมายเลข 2188 ตอน กันทรวิชัย - บ้านขี ที่กม.19+120 (ด้านขวาทาง) ปริมาณงาน 1 แห่ง (งานบูรณะทรัพย์สิน) 16/09/2565 24,989.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
แสดง 1 ถึง 15 จาก 1,410 รายการ