f
title
แขวงทางหลวงมหาสารคาม
MAHASARAKHAM HIGHWAY DISTRICT
วิสัยทัศน์ : พัฒนางานทางให้เป็นเลิศ เพื่อเชื่อมโยงการคมนาคมขนส่งสู่อาเซียน
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา

ระหว่าง ถึง

ลำดับ วันที่ลงประกาศ หน่วยงาน โครงการ สถานะ
1 15/09/2565 แขวงทางหลวงมหาสารคาม กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ประจำปี ๒๕๖๖ รหัสงาน ๒๗๒๐๐ งานฟื้นฟูทางหลวง ทางหลวงหมายเลข ๒๓๒๒ ตอนควบคุม ๐๑๐๒ ตอน โกสุมพิสัย-โคกสูง ระหว่าง กม.๒๕+๕๐๗-กม.๒๕+๘๒๕ (LT.RT) เผยแพร่ขึ้นเว็บ
2 15/09/2565 แขวงทางหลวงมหาสารคาม โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน รหัสงาน ๑๑๑๐๐ กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงผ่านย่านชุมชน งานก่อสร้างทางหลวงผ่านย่านชุมชน ทางหลวงหมายเลข ๒๓๖๗ ตอนควบคุม ๐๑๐๐ ตอน มหาสารคาม-บ้านม่วง ระหว่าง กม.๒+๑๔๒-กม.๒+๕๗๐ (LT,RT) ปริมาณงาน ๑ แห่ง เผยแพร่ขึ้นเว็บ
3 08/09/2565 แขวงทางหลวงมหาสารคาม งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 219 ตอนควบคุม 0102 ตอน ยางสีสุราช-ห้วยพลับพลา ระหว่าง กม.51+282-กม.52+544 (LT.,RT.) ปริมาณงาน 11,358.00 ตร.ม. เผยแพร่ขึ้นเว็บ
4 08/09/2565 แขวงทางหลวงมหาสารคาม งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 2063 ตอนควบคุม 0100 ตอน บรบือ-โคกสี ตอน 2 ระหว่าง กม.26+124 - กม.27+141 (LT.,RT.) ปริมาณงาน 9,153.00 ตร.ม. เผยแพร่ขึ้นเว็บ
5 08/09/2565 แขวงทางหลวงมหาสารคาม งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 2063 ตอนควบคุม 0100 ตอน บรบือ-โคกสี ตอน 3 ระหว่าง กม.3+505 - กม.4+534 (LT.,RT.) ปริมาณงาน 9,261.00 ตร.ม. เผยแพร่ขึ้นเว็บ
6 08/09/2565 แขวงทางหลวงมหาสารคาม งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 219 ตอนควบคุม 0101 ตอน บรบือ- ยางสีสุราช ตอน 2 ระหว่าง กม.25+437 - กม.26+676 (LT.,RT.) ปริมาณงาน 11,151.00 ตร.ม. เผยแพร่ขึ้นเว็บ
7 08/09/2565 แขวงทางหลวงมหาสารคาม งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 219 ตอนควบคุม 0101 ตอน บรบือ-ยางสีสุราช ตอน 3 ระหว่าง กม.41+000-กม.41+999 (LT.,RT.) ปริมาณงาน 8,991.00 ตร.ม. เผยแพร่ขึ้นเว็บ
8 08/09/2565 แขวงทางหลวงมหาสารคาม งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 219 ตอนควบคุม 0101 ตอน บรบือ-ยางสีสุราช ตอน 4 ระหว่าง กม.46+904 - กม.47+740 (LT.,RT.) ปริมาณงาน 8,922.00 ตร.ม. เผยแพร่ขึ้นเว็บ
9 08/09/2565 แขวงทางหลวงมหาสารคาม โครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข 202 ตอนควบคุม 0400 ตอน ลำพังซู-ห้วยลำเตา ระหว่าง กม.138+500-กม.138+611,กม.147+667-กม.148+230 (LT.,RT.) ปริมาณงาน 1 แห่ง (0.674 กม.) เผยแพร่ขึ้นเว็บ
10 08/09/2565 แขวงทางหลวงมหาสารคาม งานเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 219 ตอนควบคุม 0101 ตอน บรบือ-ยางสีสุราช ระหว่าง กม.16+975-กม.19+262 (LT.,RT.) ปริมาณงาน 20,583 ตร.ม. เผยแพร่ขึ้นเว็บ
แสดง 1 ถึง 10 จาก 204 รายการ