f
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา

ระหว่าง ถึง

ลำดับ วันที่ลงประกาศ หน่วยงาน โครงการ สถานะ
1 15/04/2563 แขวงทางหลวงมหาสารคาม ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการยกระดับมาตรฐานและเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 2040 ตอนควบคุม 0101 ตอน มหาสารคาม-วาปีปทุม ระหว่าง กม.21+120-กม.23+620 (LT.,RT.) เผยแพร่ขึ้นเว็บ
2 15/04/2563 แขวงทางหลวงมหาสารคาม ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการยกระดับมาตรฐานและเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 2040 ตอนควบคุม 0102 ตอน วาปีปทุม-พยัคฆภูมิพิสัย ระหว่าง กม.43+580-กม.46+080 (LT.,RT.) เผยแพร่ขึ้นเว็บ
3 15/04/2563 แขวงทางหลวงมหาสารคาม ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการยกระดับมาตรฐานและเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 2381 ตอนควบคุม 0100 ตอน นาเชือก-โพธิ์ทอง ระหว่าง กม.27+503-กม.30+003 (LT.,RT.) เผยแพร่ขึ้นเว็บ
4 15/04/2563 แขวงทางหลวงมหาสารคาม ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการยกระดับมาตรฐานและเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 2045 ตอนควบคุม 0200 ตอน หนองคูโคก-วาปีปทุม ระหว่าง กม.20+200-กม.22+200 (LT.,RT.) เผยแพร่ขึ้นเว็บ
5 10/04/2563 แขวงทางหลวงมหาสารคาม งานไฟฟ้าแสงสว่าง (HIGH MAST) ทางหลวงหมายเลข ๒๓ ตอนควบคุม ๐๒๐๒ ตอน บรบือ-หนองจิก ที่ กม.๔๕+๐๘๙ (สี่แยกบรบือ) เผยแพร่ขึ้นเว็บ
6 07/04/2563 แขวงทางหลวงมหาสารคาม งานจ้างเหมากิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน ประจำปีงบประมาณ 2563 เพิ่มเติม งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน งานไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 2380 ตอนควบคุม 0100 ตอน หนองปลิง - บ้านสนาม ที่กม.23+695 - กม.25+200 (RT) เผยแพร่ขึ้นเว็บ
7 03/04/2563 แขวงทางหลวงมหาสารคาม กิจกรรมอำนวยการและสนับสนุนการพัฒนาทางหลวงประจำปี 2563 ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ หมวดทางหลวงวาปีปทุม แขวงทางหลวงมหาสารคาม (1 หลัง) ทางหลวงหมายเลข 2040 ตอนควบคุม 0101 ตอน มหาสารคาม-วาปีปทุม ที่ กม.39+686 (RT.) เผยแพร่ขึ้นเว็บ
8 03/04/2563 แขวงทางหลวงมหาสารคาม กิจกรรมอำนวยการและสนับสนุนการพัฒนาทางหลวงประจำปี 2563 ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ หมวดทางหลวงโกสุมพิสัย แขวงทางหลวงมหาสารคาม (1 หลัง) ทางหลวงหมายเลข 208 ตอนควบคุม 0200 ตอน หนองสระพัง-มหาสารคาม ที่ กม.27+800 (LT.) เผยแพร่ขึ้นเว็บ
9 03/04/2563 แขวงทางหลวงมหาสารคาม กิจกรรมอำนวยการและสนับสนุนการพัฒนาทางหลวงประจำปี 2563 ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ หมวดทางหลวงเขวา แขวงทางหลวงมหาสารคาม (1 หลัง) ทางหลวงหมายเลข 23 ตอนควบคุม 0203 ตอน หนองจิก-ห้วยแอ่ง ที่ กม.82+071 (RT.) เผยแพร่ขึ้นเว็บ
10 27/03/2563 แขวงทางหลวงมหาสารคาม งานไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 23 ตอนควบคุม 0201 ตอน ไพศาล-บรบือ ตอน 2 ระหว่าง กม.37+000-กม.37+315,กม.37+595-กม.37+945(CL) เผยแพร่ขึ้นเว็บ
แสดง 1 ถึง 10 จาก 31 รายการ