f
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ลงประกาศ วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 วัสดุก่อสร้าง จำนวน 8 รายการ 20/11/2562 20/11/2562 622/60/63/25 แขวงทางหลวงมหาสารคาม
2 วัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ 19/11/2562 19/11/2562 622/60/63/24 แขวงทางหลวงมหาสารคาม
3 วัสดุก่อสร้าง จำนวน 3 รายก่าร 19/11/2562 19/11/2562 622/60/63/23 แขวงทางหลวงมหาสารคาม
4 วัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ 18/11/2562 18/11/2562 622/60/63/22 แขวงทางหลวงมหาสารคาม
5 วัสดุก่อสร้าง จำนวน 10 รายการ 18/11/2562 18/11/2562 622/60/63/21 แขวงทางหลวงมหาสารคาม
6 จ้างเหมาปรับปรุงทางหลวง จำนวน 1 งาน 18/11/2562 18/11/2562 ข.มค.9/2563 แขวงทางหลวงมหาสารคาม
7 วัสดุจราจร จำนวน 10 รายการ 14/11/2562 14/11/2562 622/60/63/16 แขวงทางหลวงมหาสารคาม
8 จ้างเหมาตัดหญ้าสองข้างทาง 14/11/2562 14/11/2562 ข.มค.8/2563 แขวงทางหลวงมหาสารคาม
9 วัสดุไฟฟ้า จำนวน 21 รายการ 13/11/2562 13/11/2562 622/45/63/14 แขวงทางหลวงมหาสารคาม
10 วัสดุสำนักงาน จำนวน 3 รายการ 13/11/2562 13/11/2562 622/40/63/15 แขวงทางหลวงมหาสารคาม
11 วัสดุเชื้อเพลิง น้ำมันดีเซล 9,000 ลิตร จำนวน 1 รายการ 13/11/2562 13/11/2562 622/35/63/04 แขวงทางหลวงมหาสารคาม
12 วัสดุจราจร จำนวน 1 รายการ 11/11/2562 11/11/2562 622/60/63/13 แขวงทางหลวงมหาสารคาม
13 วัสดุเชื้อเพลิง น้ำมันแก๊สโซฮอล์ 91 จำนวน 2,125 ลิตร จำนวน 1 รายการ 04/11/2562 04/11/2562 622/35/63/03 แขวงทางหลวงมหาสารคาม
14 วัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ 31/10/2562 31/10/2562 622/60/63/10 แขวงทางหลวงมหาสารคาม
15 วัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ 30/10/2562 30/10/2562 622/60/63/08 แขวงทางหลวงมหาสารคาม
แสดง 1 ถึง 15 จาก 404 รายการ