f
title
แขวงทางหลวงมหาสารคาม
MAHASARAKHAM HIGHWAY DISTRICT
วิสัยทัศน์ : พัฒนางานทางให้เป็นเลิศ เพื่อเชื่อมโยงการคมนาคมขนส่งสู่อาเซียน
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 จ้างเหมาซ่อมแซมเสาไฟฟ้าแสงสว่างชนิดกิ่งเดี่ยว บนทางหลวงหมายเลข 2063 ตอน บรบือ - โคกสี ที่กม.4+677 (ด้านซ้ายทาง) (งานบูรณะทรัพย์สิน) ปริมาณงาน 1 แห่ง 21/09/2565 ข.มค.81/2565 แขวงทางหลวงมหาสารคาม
2 จ้างเหมาซ่อมแซมเสาไฟฟ้าแสงสว่างชนิดกิ่งเดี่ยว บนทางหลวงหมายเลข 23 ตอน หนองจิก - ห้วยแอ่ง ที่กม.64+495 (ด้านขวาทาง) (งานบูรณะทรัพย์สิน) ปริมาณงาน 1 แห่ง 21/09/2565 ข.มค.80/2565 แขวงทางหลวงมหาสารคาม
3 จ้างเหมาซ่อมแซมทรัพย์สินที่ได้รับความเสียหายจากอุบัติเหตุ บนทางหลวงหมายเลข 2040 ตอน มหาสารคาม - วาปีปทุม ที่กม.37+275 (เกาะกลางถนน) (งานบูรณะทรัพย์สิน) ปริมาณงาน 1 แห่ง 21/09/2565 ข.มค.79/2565 แขวงทางหลวงมหาสารคาม
4 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 20 รายการ 21/09/2565 622/60/65/255 แขวงทางหลวงมหาสารคาม
5 ซื้อปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ ประเภท 1(มอก.15 เล่ม1-2555) จำนวน 90 ถุง 21/09/2565 622/60/65/254 แขวงทางหลวงมหาสารคาม
6 จ้างเหมาซ่อมแซมเสาไฟฟ้าแสงสว่างชนิดกิ่งคู่ บนทางหลวงหมายเลข 2040 ตอบควบคุม 0102 ตอน วาปีปทุม - พยัคฆภูมิพิสัย ที่กม.41+300 (เกาะกลาง) ปริมาณงาน 1 แห่ง (งานบูรณะทรัพย์สิน) 16/09/2565 ข.มค.77/2565 แขวงทางหลวงมหาสารคาม
7 จ้างเหมาซ่อมแซมเสาไฟฟ้าแสงสว่างชนิดกิ่งเดี่ยว บนทางหลวงหมายเลข 2188 ตอน กันทรวิชัย - บ้านขี ที่กม.19+120 (ด้านขวาทาง) ปริมาณงาน 1 แห่ง (งานบูรณะทรัพย์สิน) 16/09/2565 ข.มค.78/2565 แขวงทางหลวงมหาสารคาม
8 ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 (จอแสดงภาพไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) พร้อมชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 10 เครื่อง 16/09/2565 622/20/65/250 แขวงทางหลวงมหาสารคาม
9 ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊กสำหรับงานประมวลผล พร้อมชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการเครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก จำนวน 1 เครื่อง 19/09/2565 622/20/65/251 แขวงทางหลวงมหาสารคาม
10 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 6 รายการ 20/09/2565 622/45/65/252 แขวงทางหลวงมหาสารคาม
11 ซื้อกรวยยาง ขนาด 80 ซม.(มอก.289-2561) จำนวน 50 อัน 14/09/2565 622/60/65/249 แขวงทางหลวงมหาสารคาม
12 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 12 รายการ 14/09/2565 622/45/65/248 แขวงทางหลวงมหาสารคาม
13 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ 12/09/2565 622/60/65/246 แขวงทางหลวงมหาสารคาม
14 ซื้อวัสดุเกษตร จำนวน 3 รายการ 12/09/2565 622/70/65/245 แขวงทางหลวงมหาสารคาม
15 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 4 รายการ 12/09/2565 622/40/65/244 แขวงทางหลวงมหาสารคาม
แสดง 1 ถึง 15 จาก 1,284 รายการ