f
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ลงประกาศ วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 วัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ 21/11/2562 21/11/2562 622/60/63/24 แขวงทางหลวงมหาสารคาม
2 วัสดุก่อสร้าง จำนวน 3 รายก่าร 21/11/2562 21/11/2562 622/60/63/23 แขวงทางหลวงมหาสารคาม
3 วัสดุก่อสร้าง จำนวน 10 รายการ 21/11/2562 21/11/2562 622/60/63/21 แขวงทางหลวงมหาสารคาม
4 วัสดุจราจร จำนวน 10 รายการ 18/11/2562 18/11/2562 622/60/63/16 แขวงทางหลวงมหาสารคาม
5 วัสดุไฟฟ้า จำนวน 21 รายการ 18/11/2562 18/11/2562 622/45/63/14 แขวงทางหลวงมหาสารคาม
6 วัสดุสำนักงาน จำนวน 3 รายการ 14/11/2562 14/11/2562 622/40/63/15 แขวงทางหลวงมหาสารคาม
7 วัสดุเชื้อเพลิง น้ำมันดีเซล 9,000 ลิตร จำนวน 1 รายการ 14/11/2562 14/11/2562 622/35/63/04 แขวงทางหลวงมหาสารคาม
8 วัสดุจราจร จำนวน 1 รายการ 12/11/2562 12/11/2562 622/60/63/13 แขวงทางหลวงมหาสารคาม
9 วัสดุเชื้อเพลิง น้ำมันแก๊สโซฮอล์ 91 จำนวน 2,125 ลิตร จำนวน 1 รายการ 05/11/2562 05/11/2562 622/35/63/03 แขวงทางหลวงมหาสารคาม
10 วัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ 01/11/2562 01/11/2562 622/60/63/10 แขวงทางหลวงมหาสารคาม
11 วัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ 31/10/2562 31/10/2562 622/60/63/08 แขวงทางหลวงมหาสารคาม
12 วัสดุก่อสร้าง จำนวน 7 รายการ 31/10/2562 31/10/2562 622/60/63/09 แขวงทางหลวงมหาสารคาม
13 วัสดุไฟฟ้า จำนวน 7 รายการ 30/10/2562 30/10/2562 622/45/63/07 แขวงทางหลวงมหาสารคาม
14 วัสดุก่อสร้าง จำนวน 5 รายการ 29/10/2562 28/10/2562 622/60/63/05 แขวงทางหลวงมหาสารคาม
15 วัสดุก่อสร้าง จำนวน 14 รายการ 28/10/2562 26/10/2562 622/60/63/04 แขวงทางหลวงมหาสารคาม
แสดง 1 ถึง 15 จาก 399 รายการ