f
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 วัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ 28/04/2563 622/60/63/145 แขวงทางหลวงมหาสารคาม
2 จ้างเหมาตัดหญ้าสองข้างทาง จำนวน 2 แห่ง 22/04/2563 ข.มค.49/2563 แขวงทางหลวงมหาสารคาม
3 วัสดุจราจร จำนวน 1 รายการ 22/04/2563 622/60/63/143 แขวงทางหลวงมหาสารคาม
4 วัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ 22/04/2563 622/60/63/144 แขวงทางหลวงมหาสารคาม
5 วัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ 21/04/2563 622/60/63/138 แขวงทางหลวงมหาสารคาม
6 ผลการขายทอดตลาดพัสดุชำรุด (เศษเหล็ก) งานนอกเงินทุน จำนวน 1 รายการ 21/04/2563 คค 06046.1/พ.3/1/2563 แขวงทางหลวงมหาสารคาม
7 วัสดุจราจร จำนวน 6 รายการ 21/04/2563 622/60/63/141 แขวงทางหลวงมหาสารคาม
8 วัสดุไฟฟ้า จำนวน 11 รายการ 21/04/2563 622/45/63/140 แขวงทางหลวงมหาสารคาม
9 จ้างเหมาปรับปรุงทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 208 ตอน หนองสระพัง-มหาสารคาม ตอน 4 ระหว่าง กม.32+988 - กม.33+672 17/04/2563 ข.มค.48/2563 แขวงทางหลวงมหาสารคาม
10 วัสดุจราจร จำนวน 2 รายการ 17/04/2563 622/60/63/132 แขวงทางหลวงมหาสารคาม
11 วัสดุไฟฟ้า จำนวน 11 รายการ 17/04/2563 622/45/63/134 แขวงทางหลวงมหาสารคาม
12 จ้างเหมาซ่อมแซมตู้ควบคุมไฟสัญญาณจราจร 17/04/2563 ข.มค.47/2563 แขวงทางหลวงมหาสารคาม
13 วัสดุก่อสร้าง 2 รายการ 17/04/2563 622/60/63/ฟ/34 แขวงทางหลวงมหาสารคาม
14 วัสดุจราจร จำนวน 9 รายการ 17/04/2563 622/60/63/136 แขวงทางหลวงมหาสารคาม
15 วัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ 16/04/2563 622/60/63/131 แขวงทางหลวงมหาสารคาม
แสดง 1 ถึง 15 จาก 565 รายการ