f
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการยกระดับมาตรฐานและเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 2040 ตอนควบคุม 0101 ตอน มหาสารคาม-วาปีปทุม ระหว่าง กม.21+120-กม.23+620 (LT.,RT.) 21/04/2563 - แขวงทางหลวงมหาสารคาม
2 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการยกระดับมาตรฐานและเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 2381 ตอนควบคุม 0100 ตอน นาเชือก-โพธิ์ทอง ระหว่าง กม.27+503-กม.30+003 (LT.,RT.) 20/04/2563 คค 06046/พ.1/e-b/32/2563 แขวงทางหลวงมหาสารคาม
3 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการยกระดับมาตรฐานและเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 2040 ตอนควบคุม 0102 ตอน วาปีปทุม-พยัคฆภูมิพิสัย ระหว่าง กม.43+580-กม.46+080 (LT.,RT.) 20/04/2563 คค 06046/พ.1/e-b/33/2563 แขวงทางหลวงมหาสารคาม
4 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการยกระดับมาตรฐานและเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 2045 ตอนควบคุม 0200 ตอน หนองคูโคก-วาปีปทุม ระหว่าง กม.20+200-กม.22+200 (LT.,RT.) 20/04/2563 คค 06046/พ.1/e-b/31/2563 แขวงทางหลวงมหาสารคาม
5 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างเหมากิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปี 2563 รหัสงาน 23300 งานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ ทางหลวงหมายเลข 291 ตอน ทางเลี่ยงเมืองมหาสารคาม ระหว่าง กม.3+400 - กม.4+544 และ กม.6+200 - กม.6+626 (LT,RT) ปริมาณงาน 36,009 ตร.ม. 31/03/2563 คค 06046/พ.1/e-b/24/2563 แขวงทางหลวงมหาสารคาม
6 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างกิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวงปี 2563 รหัสงาน 23300 งานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ ทางหลวงหมายเลข 23 ตอนควบคุม 0201 ตอน ไพศาล - บรบือ ตอน 2 ระหว่าง กม.38+335 - กม.41+614 (LT.) ปริมาณงาน 35,568 ตร.ม. 31/03/2563 คค 06046/พ.1/e-b/23/2563 แขวงทางหลวงมหาสารคาม
7 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างเหมากิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปี 2563 รหัสงาน 23300 งานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ ทางหลวงหมายเลข 23 ตอน ไพศาล-บรบือ ตอน 1 ระหว่าง กม.30+781 - กม.32+672 (LT,RT) 25/03/2563 คค 06046/พ.1/e-b/20/2563 แขวงทางหลวงมหาสารคาม
8 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างเหมากิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปี 2563 รหัสงาน 24100 งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 213 ตอน หนองขอน-ห้วยปลาหลด ระหว่าง กม.20+177 - กม.21+198 (LT,RT) 25/03/2563 คค 06046/พ.1/e-b/21/2563 แขวงทางหลวงมหาสารคาม
9 จ้างก่อสร้าง งานจ้างเหมากิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน ปีงบประมาณ 2562 เพิ่มเติม งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน งานไฟฟ้าแสงสว่าง ทล. 219 ตอน ยางสีสุราช - ห้วยพลับพลา ระหว่าง กม.72+500 – กม.72+920,กม.74+150-กม.75+095(LT,RT) 05/03/2562 - แขวงทางหลวงมหาสารคาม
10 จ้างก่อสร้าง งานจ้างเหมากิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน ปีงบประมาณ 2562 เพิ่มเติม งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน งานไฟฟ้าแสงสว่าง ทล. 2063 ควบคุม 0100 ตอน บรบือ–โคกสี ระหว่าง กม.20+775 – กม.21+440,กม.21+860-กม.22+525(LT) เป็นช่วงๆ 06/03/2562 มค.33/2562 แขวงทางหลวงมหาสารคาม
11 จ้างก่อสร้าง งานจ้างเหมากิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน ปีงบประมาณ 2562 เพิ่มเติม งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน งานไฟฟ้าแสงสว่าง ทล. 2063 ควบคุม 0100 ตอน บรบือ–โคกสี ระหว่าง กม.7+865 – กม.12+895(LT) เป็นช่วงๆ 06/03/2562 คค 06046/พ.1/e-b/38/2562 แขวงทางหลวงมหาสารคาม
12 จ้างก่อสร้าง งานจ้างเหมากิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน ปีงบประมาณ 2562 เพิ่มเติม งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน งานไฟฟ้าแสงสว่าง ทล. 2063 ควบคุม 0100 ตอน บรบือ–โคกสี ระหว่าง กม.2+226 – กม.5+040(LT,RT) เป็นช่วงๆ 06/03/2562 มค.34/2562 แขวงทางหลวงมหาสารคาม
แสดง 1 ถึง 12 จาก 12 รายการ