f
title
แขวงทางหลวงมหาสารคาม
MAHASARAKHAM HIGHWAY DISTRICT
วิสัยทัศน์ : พัฒนางานทางให้เป็นเลิศ เพื่อเชื่อมโยงการคมนาคมขนส่งสู่อาเซียน
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน รหัสงาน 11100 กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงผ่านย่านชุมชน งานก่อสร้างทางหลวงผ่านย่านชุมชน ทางหลวงหมายเลข 2367 ตอนควบคุม 0100 ตอน มหาสารคาม-บ้านม่วง ระหว่าง กม.2+142-กม.2+570 (LT,RT) ปริมาณงาน 1 แห่ง 23/09/2565 - แขวงทางหลวงมหาสารคาม
2 โครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข 202 ตอนควบคุม 0400 ตอน ลำพังซู-ห้วยลำเตา ระหว่าง กม.138+500-กม.138+611,กม.147+667-กม.148+230 (LT.,RT.) ปริมาณงาน 1 แห่ง (0.674 กม.) 20/09/2565 - แขวงทางหลวงมหาสารคาม
3 งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 219 ตอนควบคุม 0101 ตอน บรบือ- ยางสีสุราช ตอน 2 ระหว่าง กม.25+437 - กม.26+676 (LT.,RT.) ปริมาณงาน 11,151.00 ตร.ม. 20/09/2565 - แขวงทางหลวงมหาสารคาม
4 งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 2063 ตอนควบคุม 0100 ตอน บรบือ-โคกสี ตอน 3 ระหว่าง กม.3+505 - กม.4+534 (LT.,RT.) ปริมาณงาน 9,261.00 ตร.ม. 21/09/2565 - แขวงทางหลวงมหาสารคาม
5 งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 2063 ตอนควบคุม 0100 ตอน บรบือ-โคกสี ตอน 2 ระหว่าง กม.26+124 - กม.27+141 (LT.,RT.) ปริมาณงาน 9,153.00 ตร.ม. 22/09/2565 - แขวงทางหลวงมหาสารคาม
6 งานฟื้นฟูทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 2322 ตอนควบคุม 0102 ตอน โกสุมพิสัย-โคกสูง ระหว่าง กม.25+507-กม.25+825 (LT.RT) ปริมาณงาน 1 แห่ง 23/09/2565 - แขวงทางหลวงมหาสารคาม
7 โครงการก่อสร้างจุดพักรถเพื่อยกมาตรฐานงานทาง ประจำปี 2566 รหัสงาน 28006 ค่าก่อสร้างที่พักริมทาง ทางหลวงหมายเลข 202 ตอนควบคุม 0400 ตอน ลำพังซู-ห้วยลำเตา ตอน 1 ที่ กม.129+750 (RT.) ปริมาณงาน 1 แห่ง 06/09/2565 คค 06046/พ.1/e-b/1/2566 แขวงทางหลวงมหาสารคาม
8 ซื้อวัสดุอื่นๆ จำนวน 7 รายการ 19/08/2565 622/85/65/227 แขวงทางหลวงมหาสารคาม
9 ซื้อวัสดุอื่นๆ จำนวน 11 รายการ 19/08/2565 622/85/65/226 แขวงทางหลวงมหาสารคาม
10 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 6 รายการ 18/08/2565 622/40/65/224 แขวงทางหลวงมหาสารคาม
11 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 4 รายการ 11/08/2565 622/60/65/222 แขวงทางหลวงมหาสารคาม
12 ซื้อปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ ประเภท 1(มอก.15 เล่ม1-2555) จำนวน 80 ถุง 11/08/2565 622/60/65/221 แขวงทางหลวงมหาสารคาม
13 จ้างเหมาซ่อมแซมราวกันอันตราย บนทางหลวงหมายเลข 291 ตอน ทางเลี่ยงเมืองมหาสารคาม ที่กม.7+150 (ร่องกลางถนนด้านซ้ายทาง) ปริมาณงาน 1 แห่ง (งานบูรณะทรัพย์สิน) 10/08/2565 ข.มค.65/2565 แขวงทางหลวงมหาสารคาม
14 ซื้อหมึกพิมพ์ FUJI XEROX Docu Print P355d (หมายเลขครุภัณฑ์ 7440-002-11027-61) 10/08/2565 622/85/65/219 แขวงทางหลวงมหาสารคาม
15 ซื้อไฟสัญญาณกระพริบโซล่าเซลล์(สีเหลือง) ขนาด 300 มม. พร้อมอุปกรณ์ครบชุด จำนวน 6 ชุด 10/08/2565 622/45/65/220 แขวงทางหลวงมหาสารคาม
แสดง 1 ถึง 15 จาก 205 รายการ