f
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการยกระดับมาตรฐานและเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 2040 ตอนควบคุม 0101 ตอน มหาสารคาม-วาปีปทุม ระหว่าง กม.21+120-กม.23+620 (LT.,RT.) 21/04/2563 - แขวงทางหลวงมหาสารคาม
2 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการยกระดับมาตรฐานและเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 2381 ตอนควบคุม 0100 ตอน นาเชือก-โพธิ์ทอง ระหว่าง กม.27+503-กม.30+003 (LT.,RT.) 20/04/2563 คค 06046/พ.1/e-b/32/2563 แขวงทางหลวงมหาสารคาม
3 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการยกระดับมาตรฐานและเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 2040 ตอนควบคุม 0102 ตอน วาปีปทุม-พยัคฆภูมิพิสัย ระหว่าง กม.43+580-กม.46+080 (LT.,RT.) 20/04/2563 คค 06046/พ.1/e-b/33/2563 แขวงทางหลวงมหาสารคาม
4 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการยกระดับมาตรฐานและเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 2045 ตอนควบคุม 0200 ตอน หนองคูโคก-วาปีปทุม ระหว่าง กม.20+200-กม.22+200 (LT.,RT.) 20/04/2563 คค 06046/พ.1/e-b/31/2563 แขวงทางหลวงมหาสารคาม
5 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการยกระดับมาตรฐานและเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 2040 ตอนควบคุม 0101 ตอน มหาสารคาม-วาปีปทุม ระหว่าง กม.21+120-กม.23+620 (LT.,RT.) 21/04/2563 คค 06046/พ.1/e-b/34/2563 แขวงทางหลวงมหาสารคาม
6 วัสดุจราจร จำนวน 9 รายการ 17/04/2563 622/60/63/136 แขวงทางหลวงมหาสารคาม
7 งานไฟฟ้าแสงสว่าง (HIGH MAST) ทางหลวงหมายเลข 23 ตอนควบคุม 0202 ตอน บรบือ-หนองจิก ที่ กม.45+089 (สี่แยกบรบือ) 10/04/2563 คค 06046/พ.1/e-b/30/2563 แขวงทางหลวงมหาสารคาม
8 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 2380 ตอนควบคุม 0100 ตอน หนองปลิง-บ้านสนาม ระหว่าง กม.23+695-กม.25+200 (RT) 10/04/2563 คค 06046/พ.1 /e-b/29/2563 แขวงทางหลวงมหาสารคาม
9 ประกวดราคาค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ หมวดทางหลวงเขวา แขวงทางหลวงมหาสารคาม (1หลัง) ทางหลวงหมายเลข 23 ตอนควบคุม 0203 ตอน หนองจิก - ห้วยแอ่ง ที่ กม.82+071(RT.) 10/04/2563 คค 06046/พ.1 /e-b/27/2563 แขวงทางหลวงมหาสารคาม
10 ประกวดราคาค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ หมวดทางหลวงโกสุมพิสัย แขวงทางหลวงมหาสารคาม (1หลัง) ทางหลวงหมายเลข 208 ตอนควบคุม 0200 ตอน หนองสระพัง - มหาสารคาม ที่ กม.27+800(LT.) 10/04/2563 คค 06046/พ.1 /e-b/26/2563 แขวงทางหลวงมหาสารคาม
11 ประกวดราคาค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ หมวดทางหลวงวาปีปทุม แขวงทางหลวงมหาสารคาม (1หลัง) ทางหลวงหมายเลข 2040 ตอนควบคุม 0101 ตอน มหาสารคาม - วาปีปทุม ที่ กม.39+686(RT.) 10/04/2563 คค 06046/พ.1 /e-b/25/2563 แขวงทางหลวงมหาสารคาม
12 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างเหมากิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปี 2563 รหัสงาน 23300 งานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ ทางหลวงหมายเลข 291 ตอน ทางเลี่ยงเมืองมหาสารคาม ระหว่าง กม.3+400 - กม.4+544 และ กม.6+200 - กม.6+626 (LT,RT) ปริมาณงาน 36,009 ตร.ม. 31/03/2563 คค 06046/พ.1/e-b/24/2563 แขวงทางหลวงมหาสารคาม
13 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างกิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวงปี 2563 รหัสงาน 23300 งานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ ทางหลวงหมายเลข 23 ตอนควบคุม 0201 ตอน ไพศาล - บรบือ ตอน 2 ระหว่าง กม.38+335 - กม.41+614 (LT.) ปริมาณงาน 35,568 ตร.ม. 31/03/2563 คค 06046/พ.1/e-b/23/2563 แขวงทางหลวงมหาสารคาม
14 ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง งานไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 2322 ตอนควบคุม 0101 ตอน โสกขุ่น-โกสุมพิสัย ตอน 1 ระหว่าง กม.7+235 – กม.7+900(RT),กม.8+580 – กม.9+245(RT) เป็นช่วงๆ 31/03/2563 คค 06046/พ.1 /e-b/18/2563 แขวงทางหลวงมหาสารคาม
15 ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง งานไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 23 ตอนควบคุม 0201 ตอน ไพศาล – บรบือ ตอน 3 ระหว่าง กม.42+600 – กม.43+300(CL) 31/03/2563 คค 06046/พ.1 /e-b/17/2563 แขวงทางหลวงมหาสารคาม
แสดง 1 ถึง 15 จาก 35 รายการ