f
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ลงประกาศ วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 การจัดซื้อจัดจ้าง ระหว่างเดือน ก.ค. 2562 ถึงเดือน ก.ย. 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01/10/2562 01/10/2562 ไตรมาสที่ 4 (กรกฎาคม พ.ศ 2562 - กันยายน พ.ศ.2562) แขวงทางหลวงมหาสารคาม
2 การจัดซื้อจัดจ้าง ระหว่างเดือน เม.ย.. 2562 ถึงเดือน มิ.ย. 2562 22/07/2562 22/07/2562 ไตรมาสที่ 3 (เมษายน พ.ศ 2562 - มิถุนายน พ.ศ.2562) แขวงทางหลวงมหาสารคาม
3 การจัดซื้อจัดจ้าง ระหว่างเดือน ม.ค. 2562 ถึงเดือน มี.ค. 2562 24/06/2562 24/06/2562 ไตรมาสที่ 2 (มกราคม พ.ศ 2562 - มีนาคม พ.ศ.2562) แขวงทางหลวงมหาสารคาม
4 การจัดซื้อจัดจ้าง ระหว่างเดือน ต.ค. 2561 ถึงเดือน ธ.ค. 2561 24/06/2562 24/06/2562 ไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม พ.ศ 2561 - ธันวาคม พ.ศ.2561) แขวงทางหลวงมหาสารคาม
5 จ้างเหมาผลิตและติดตั้งป้ายจราจร จำนวน 1 งาน 03/04/2562 29/03/2562 ข.มค.45/2562 แขวงทางหลวงมหาสารคาม
6 วัสดุก่อสร้าง จำนวน 20 รายการ 03/04/2562 26/03/2562 622/60/62/127 แขวงทางหลวงมหาสารคาม
7 การจัดซื้อจัดจ้าง ระหว่างเดือน ก.ค. 2561 ถึงเดือน ก.ย. 2561 24/06/2562 24/06/2562 ไตรมาสที่ 4 (กรกฎาคม พ.ศ 2561 - กันยายน พ.ศ.2561) แขวงทางหลวงมหาสารคาม
8 การจัดซื้อจัดจ้าง ระหว่างเดือน เม.ย. 2561 ถึงเดือน มิ.ย. 2561 24/06/2562 24/06/2562 ไตรมาสที่3 (เมษายน พ.ศ 2561 - มิถุนายน พ.ศ.2561) แขวงทางหลวงมหาสารคาม
9 การจัดซื้อจัดจ้าง ระหว่างเดือน ม.ค. 2561 ถึงเดือน มี.ค. 2561 24/06/2562 24/06/2562 ไตรมาสที่ 2 (มกราคม พ.ศ 2561 - มีนาคม พ.ศ.2561) แขวงทางหลวงมหาสารคาม
10 การจัดซื้อจัดจ้าง ระหว่างเดือน ต.ค. 2560 ถึงเดือน ธ.ค. 2560 24/06/2562 24/06/2562 ไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม พ.ศ 2560 - ธันวาคม พ.ศ.2560) แขวงทางหลวงมหาสารคาม
11 การจัดซื้อจัดจ้าง ระหว่างเดือน ส.ค. 2560 ถึงเดือน ต.ค. 2560 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24/06/2562 24/06/2562 ไตรมาสที่ 4 (สิงหาคม พ.ศ 2560 - กันยายน พ.ศ.2560) แขวงทางหลวงมหาสารคาม
แสดง 1 ถึง 11 จาก 11 รายการ