f
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 วัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ 09/04/2563 622/60/63/ฟ/33 แขวงทางหลวงมหาสารคาม
2 จ้างเหมาซ่อมแซมทรัพย์สินที่เสียหายจากอุบัติเหตุ 26/07/2562 ข.มค.79/2562 แขวงทางหลวงมหาสารคาม
แสดง 1 ถึง 2 จาก 2 รายการ