f
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ลงประกาศ วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 จ้างเหมาซ่อมแซมทรัพย์สินที่เสียหายจากอุบัติเหตุ 30/07/2562 26/07/2562 ข.มค.79/2562 แขวงทางหลวงมหาสารคาม
แสดง 1 ถึง 1 จาก 1 รายการ