f
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 วัสดุเชื้อเพลิง น้ำมันแก๊สโซฮอล์ 91 จำนวน 2,125 ลิตร จำนวน 1 รายการ 01/07/2562 622/35/62/31 แขวงทางหลวงมหาสารคาม
2 วัสดุเชื้อเพลิง น้ำมันดีเซล จำนวน 9,000 ลิตร จำนวน 1 รายการ 14/06/2562 622/35/62/30 แขวงทางหลวงมหาสารคาม
3 จ้างก่อสร้าง งานจ้างเหมากิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน ปีงบประมาณ 2562 เพิ่มเติม งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน งานไฟฟ้าแสงสว่าง ทล. 2063 ควบคุม 0100 ตอน บรบือ–โคกสี ระหว่าง กม.7+865 – กม.12+895(LT) เป็นช่วงๆ 24/05/2562 มค.35/2562 แขวงทางหลวงมหาสารคาม
4 จ้างก่อสร้าง งานจ้างเหมากิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน ปีงบประมาณ 2562 เพิ่มเติม งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน งานไฟฟ้าแสงสว่าง ทล. 2063 ควบคุม 0100 ตอน บรบือ–โคกสี ระหว่าง กม.2+226 – กม.5+040(LT,RT) เป็นช่วงๆ 24/05/2562 มค.34/2562 แขวงทางหลวงมหาสารคาม
แสดง 1 ถึง 4 จาก 4 รายการ