f
ตรวจสอบและแนะนำการปฏิบัติงานการอำนวยความปลอดภัย การแก้ไขปัญหาน้ำท่วมทาง
ลงวันที่ 03/09/2562

วันที่ 3 กันยายน 2562 นายมงคล แสนวงษา ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงมหาสารคาม ตรวจสอบและแนะนำการปฏิบัติงานการอำนวยความปลอดภัย การแก้ไขปัญหาน้ำท่วมทาง ในทางหลวงหมายเลข 213 ตอน หนองขอน - ห้วยปลาหลด ระหว่าง กม.20+200 - กม21+000 ด้านซ้ายทาง


'